_EAU8498  

Velkommen til Mestrings- og læringssenteret!

Med utgangspunkt i fantastiske omgivelser og arena på Falstad Nedre tilbyr vi:

Bolig-, omsorgstilbud for brukere med psykiske lidelser og psykisk utviklingshemming.

Vår visjon er å gi våre brukere forutsetninger for å 

leve fullverdige liv og samtidig skape trygge rammer for pårørende og oppdragsgivere.

Mestrings- og læringssenteret er et selskap i Ecura Helse og Omsorg. Les mer om Ecura på Ecura.no

 

MinGat

Sticos