_EAU8498  

Velkommen til Mestrings- og læringssenteret!

Med utgangspunkt i fantastiske omgivelser og arena på Falstad Nedre tilbyr vi:

1: Et av Norges beste Opplevelsessenter med ferie-, fritids- og kulturtilbud for
brukere med psykiske lidelser og psykisk utviklingshemming.

2: Bolig-, omsorg- og behandlingstilbud med visjon om å gi våre brukere forutsetninger for å 

leve fullverdige liv og samtidig skape trygge rammer for pårørende og oppdragsgivere.

 

MinGat

Sticos